Om meg

Ruth Roland (f. 1960) er utdannet ved Statens Kunstakademi Oslo, samt ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, innenfor grafikk og maleri.

Som billedkunstner har jeg muligheten til å si det jeg vil si i det materialet som jeg mener er best egnet. Jeg har mye på hjertet. Jeg arbeider med rominstallasjoner, maleri, Artist Books, grafikk og broderi.

Siden 2000 har jeg jobbet med en serie monotypier jeg har kalt «Kart over ømhetens rike». Tittelen «Kart over ømhetens rike» er en setning fra en bok om forelskelse av Roland Barthes. Trykkene fikk tittelen fordi jeg opplever at disse trykkene handler om en forelskelse, om mitt kjærlighetsforhold til livet. De små tingene som det er vanskelig å sette ord på: en sving i veien som minner om noe jeg nesten har glemt, de første raklene om våren, duften av barnet, en kvinne som går over veien, møtet mellom to farger. Og mye, mye mer.

En monotypi er et trykk som bare finnes i ett eksemplar.

Bilder med prikker og flater. Prikker alene, flater alene, de to i kombinasjon. Flatene er rene og tydelige. Prikkene beveger seg i grenselandet mellom det klare og det uklare. Sammen inviterer de tilskueren til å være med. Prikker i én farge, prikker i en annen farge ved siden av, eller nesten på samme sted. Øynene som ser blander fargene, er med på å lage bildet.

I tilblivelsesprosessen handler bildene om eksperimentering og leting. Jeg begynte med prikkene, og føyet flatene til litt seinere. Jeg prøver meg fram. Klipper ut sjabloner. Farger inn, trykker, farger inn med en annen farge, forskyver, trykker igjen, ser, går videre med en tredje farge eller en annen forskyving, eller starter på nytt. Til jeg har et resultat som snakker det språket jeg ønsker.

Billedflaten. Hva skal inn? Hva skal bort? Farger. Valører. Form.

Ruth Roland © BONO

Hva kan brukes som trykkplater? Plater med hull. Plater med forhøyninger. I plast. I stål. Kobber. Aluminium. Linoleum. Gummi. Tre. Deretter: Skjære. Spikke. Hogge. Banke. Sage. Borre. Drive inn. Grave seg ned. Etse. Dra. Rive. Presse. Bende. Raspe. Tegne. Pusse.

Hva finnes i trykkplaten? Mye forskjellig. Det kommer an på hvordan den trykkes. Jeg jobber sverten inn med pensler, kluter, fingre, Q-tips, tarlatan, spatler, papir og valser. Legger trykksverten i bløtkakelag. Eller kjærtegner så lite sverte at det er omtrent ingenting, med hender som er så lette at de nesten ikke berører. Lag på lag. Gjennomskinnelig. Eller la fargene ligge ved siden av hverandre i små prikker, som impresjonistene gjorde. La øyet blande fargen. Eller blande fargen på paletten.

KUNST PLUSS,- ruth roland