Mellom stjernene

Mellom stjernene

0

Det er mye som kunne vært sagt om dette trykket. Minimalisme for eksempel. Jeg føler meg ikke hjemme i den genren. Selv om jeg ser at mange av monotypiene kan plasseres der. Dette trykket ble ferdig forholdsvis raskt, over en periode på ett års tid. Mange av monotypiene kan være underveis både fem og tolv år før jeg avslutter dem. Trykke en farge, heng arket til tørk. Trykket havner i bunken med et par hundre andre uavsluttede trykk. Det hentes frem, påføres ny farge. Til jeg tenker at det sitter. At det er nok nå. Tiden det tar er heller ikke spesielt interessant. For meg er det essensielle hva slags følelser og assosiasjoner som dukker opp når jeg opplever et kunstverk. Hva setter verket i gang inni meg? Mitt eget verk eller andres. Enten det er visuelt, ord, musikk eller noe som skjer i en romlig setting. Fargene og formene i «Mellom stjernene» drar følelsene mine tilbake til barndommen. Det var ikke tenkt slik. Men det ble sånn.